Registrering


For registrering i Livro de Nasciamentos, det generelle registeret:


Registrering av norske lusitanoer skal skje gjennom NLF. Hestens eier sender papirer og info til NLF, og vi sender det videre til APSL. Når papirene er i orden, sendes innskrivningsbeviset til oss, og vi sender det videre til hestens eier. På denne måten går registreringen fortere, og foreningens medlemmer får halv pris på registrering og pass.


Begge hestens foreldre må stå i registeret for avlsgodkjente hester; Livro de Adultos.

Fordi rasen er så sent utviklet, kan hopper godkjennes innen et år etter at føllet er født, og føllet vil likevel bli registrert.

Du kan finne ut om foreldrene er avlsgodkjente ved å søke dem opp i registeret til APSL, her.

Hingsteeieren fyller ut en bedekningsliste ved slutten av sesongen, som sendes inn til APSL. Der skal navnet på alle hoppene som hingsten har bedekket stå.

Skjema for bedekningsliste finner du her.

Året etter, når føllet er født, skal hoppas eier fylle ut fødselsmelding for årets sesong.

Skjema for fødselsmelding finner du her.

Det skal sendes inn et avtegnsskjema, samt nummeret på hestens micro-chip. Det skal fylles ut av veterinær, som samtidig kan ta hårprøve/blodprøve (hårprøve er lettere fra Norge) av hesten.   

Avtegnsskjema som skal fylles ut av veterinær finner du her.

For å få micro-chip tar du kontakt med NLF, og så blir det bestilt manuelt. Micro-chip på norskfødte dyr utstedes fra Norsk Hestesenter på Starum.

Deretter skal hårprøve eller blodprøve av føllet sendes til FAR for DNA-testing mot DNA-prøvene av hingsten og hoppa.

Skjemaet for hårprøver ligger på websidene til FAR, og er skrevet på portugisisk. Det finner du her.

Et eksempel på utfylling finner du her.

Når DNA-testene er klare, kjøres papirene gjennom hos APSL, og kommer per post til Lusitanoforeningen. Deretter sender vi det videre til hestens eier.For registrering i Livro de Adultos, avlsregisteret:


Hester som skal stilles for avlsgodkjenning må utfylle følgende kriterier:

De må stå i APSLs generelle register, her.

De må utfylle kriteriene i rasestandarden, som beskrevet her.

De må ikke ha defekter som kan nedarves.


Kravene for avlsgodkjenningen er som følger:

Hesten skal vises for dommer godkjent av APSL.

Dommeren gir hesten karakterer på eksteriør og bevegelser fra 1 til 10 der 1 er dårligst og 10 er perfekt.

Hesten kan ikke få en totalsum som tilsvarer: tre seksere, to femmere eller én karakter lavere enn fem.

Hingster skal også bedømmes under rytter.

Minimumsalder er tre år for hopper og fire for hingster.

Hingster som er blitt godkjent skal også avgi en spermaprøve før de får lov å gå ut i avl for å vise at de er forplantningsdyktige. De kan også vise til avkom, og disse avkommene trenger ikke være renrasede, men ikke-renrasede avkom må sende inn DNA-prøve for å bevise at de er avkom av hingsten.

Hingster som er avlsgodkjent og har avgitt godkjent spermaprøve, får lov til å bedekke 20 hopper i året.